E-MARKETING
 
Szukaj:Tytuł/Autor...Opis/Spis treściSortuj:Wyświetlaj po:
Nadzór korporacyjny, Magdalena JerzemowskaPowrót

Nadzór korporacyjny

Pzepraszamy. Nakład wyczerpany.

Magdalena Jerzemowska 

Wydawnictwo PWE 2001

ISBN: 83-208-1382-4, stron 212.

Kategoria: zarządzanie


Od ponad ćwierćwiecza problemy związane z nadzorem korporacyjnym (corporate governance) znajdują się w centrum zainteresowania ekonomistów w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Tematyka nadzoru korporacyjnego obejmuje:

  • prawa akcjonariuszy,
  • zapewnienie równego traktowania akcjonariuszy,
  • właścicieli w nadzorze korporacyjnym,
  • problemy związane z publikowaniem informacji, ich przejrzystością i rzetelnością,
  • strukturę i odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej,
  • kształtowanie wynagrodzeń kadry kierowniczej.

W książce zostały omówione zagadnienia dotyczące nadzoru korporacyjnego w różnych krajach świata (w Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii, a także w Niemczech i Stanach Zjednoczonych). Szczegółowo opisano dwa modele nadzoru korporacyjnego: anglo-amerykański i kontynentalno-japoński, z uwzględnieniem istniejących między nimi różnic. Przedstawiono również zasady nadzoru korporacyjnego zalecane przez różne organizacje międzynarodowe, m.in. przez OECD. Nie zabrakło też analizy rozwiązań nadzoru korporacyjnego w Polsce na tle innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1 Teoretyczne podstawy nadzoru korporacyjnego
1.1. Geneza, istota i determinanty rozwoju nadzoru korporacyjnego
1.2. Pojęcie nadzoru korporacyjnego
1.3. Charakterystyka i ocena najważniejszych modeli nadzoru korporacyjnego

Rozdział 2 Uregulowania nadzoru korporacyjnego w wybranych krajach
2.1. Uregulowania w krajach wykorzystujących model anglo-amerykański
2.2. Uregulowania w krajach wykorzystujący model kontynentalno-japoński
2.3. Międzynarodowe uregulowania nadzoru korporacyjnego

Rozdział 3 Ocena nadzoru korporacyjnego i tendencji jego zmian w wybranych krajach
3.1. Analiza porównawcza nadzoru korporacyjnego w krajach Wielkiej Piątki
3.2. Tendencje zmian modeli nadzoru korporacyjnego

Rozdział 4 Nadzór korporacyjny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
4.1. Ocena nadzoru korporacyjnego w wybranych krajach przechodzących transformację gospodarczą
4.2. Programy prywatyzacji i ich wpływ na nadzór korporacyjny
4.3. Prywatyzacja i nadzór korporacyjny w Republice Czeskiej
4.4. Prywatyzacja i nadzór korporacyjny w Polsce

Bibliografia