E-MARKETING
 
Szukaj:Tytuł/Autor...Opis/Spis treściSortuj:Wyświetlaj po:
Public relations, Agnieszka ŻbikowskaPowrót

Public relations

Pzepraszamy. Nakład wyczerpany.

Agnieszka Żbikowska 

Wydawnictwo PWE 2005

ISBN: 83-208-1559-2, stron 176.

Kategoria: public relations


W książce Autorka przedstawia istotę public relations rozumianych jako proces komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, celów public relaions, proces zarządzania tymi działaniami oraz instrumenty wykorzystywane do ich realizacji, jak również formy oraz zakres narzędzi public relations stosowanych przez największe przedsiębiorstwa międzynarodowe działające na rynku polskim, będące niejako wzorcem dla przedsiębiorstw polskich. Bardzo ciekawym uzupełnieniem jest omówienie przez Autorkę wykorzystania instrumentów public relations w sytuacjach kryzysowych.

Recenzje:
 
     Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne wydało właśnie najnowszą pracę dr Agnieszki Żbikowskiej "Public Relations". To kolejny podręcznik z tej dziedziny, jednak wyjątkowy. Książka ta jest bardzo potrzebna, bowiem jest jedyną definiującą PR, napisaną z myślą o polskich realiach w ciągu ostatnich kilku lat, a dziedzina ta - w obliczu globalizacji, zmieniających się struktur organizacji i nowych rozwiązań w zarządzaniu i marketingu - potrzebuje stosunkowo częstego redefiniowana i określania jej narzędzi na nowo.
     Korzystając z dorobku naukowego wielkich osobistości i specjalistów PR, obszernej bibliografii zarówno polskich jak i zagranicznych autorów, dogłębnie analizuje i na nowo interpretuje PR, uzupełniając to wynikami badań.
     Bardzo interesujące jest ujęcie pojęcia public relations w szerokim, nie tylko marketingowym znaczeniu, na co sama autorka kilkakrotnie zwraca uwagę. Rozwój Internetu, ochrona środowiska, segmentacja rynku, spadek skuteczności reklamy - to wyzwania dla PR, które A. Żbikowska szeroko omawia. Definiuje także różne oblicza PR - publicity, propaganda czy MPR, podpierając się pracami m.in. J.E.Gruniga, T. Hunta, Ph. Kotlera i T.Harrisa. Nie brakuje także polskich teoretyków i praktyków, takich jak W. Budzyński, J.W. Wiktor czy K. Wójcik. Autorka porusza wszystkie dziedziny public relations - PR w systemie komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, zarządzanie PR, instrumenty PR wspierające działania promocyjne oraz kształtujące relacje z otoczeniem. Znajdziemy tu także różne odmiany public relations, nie od początku utożsamiane z tą, ciągle młodą dziedziną, a więc: sponsoring, lobbing oraz targi i wystawy.
     Bardzo wciągający jest fragment dotyczący historii PR, a więc życiu I.Lee i jego pracy przy budowaniu wizerunku Rockefellerów.
     Publikacja jest ciekawa i podparta licznymi ilustracjami obrazującymi wyniki badań przeprowadzonymi przez autorkę w polskich przedsiębiorstwach. Agnieszka Żbikowska omawia potrzebę komunikacji ze społecznościami lokalnymi, relacje z mediami, inwestorami, PR wewnętrzne i zewnętrzne oraz w sytuacjach kryzysowych.
     Szczególnie cennym jest fakt, iż podręcznik został napisany w oparciu o polskie realia, z myślą o polskich przedsiębiorstwach, mając na uwadze praktykę i przyszłość PR w Polsce. Dotychczasowe publikacje (najczęściej tłumaczone z amerykańskich) i opisane w nich realia i zalecenia, nie zawsze znajdowały odzwierciedlenie na rodzimym rynku.
     Napisana jasnym językiem, książka jest dostępna dla szerokiej grupy odbiorców. To bardzo aktualny, świeży i starannie wydany podręcznik dla studentów i wykładowców
     Polecam książkę także początkującym pr-owcom, którzy pragną zgłębić tajniki tej dziedziny, a także tym doświadczonym praktykom, którzy teorię PR poznawali w latach 90-tych.
     Narzędzia, instrumenty, zarządzanie, formy, cele, istota przypomnijmy sobie, czym właściwie jest public relations.
Źródło: PRoto.pl, autor: Maria Matusiewicz
 
Spis treści:
 
Wstęp
 
1. Public relations w systemie komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem
Pojęcie public relations
Przesłanki i uwarunkowania rozwoju public relations
Historyczne przesłanki public relations
Współczesne kierunki rozwoju public relations
Relacje między public relations a marketingiem
 
2. Zarządzanie public relations
Cele i funkcje public relations w przedsiębiorstwie
Proces zarządzania public relations w przedsiębiorstwie
Odbiorcy działań public relations
Organizacja public relations w firmach międzynarodowych
Struktura działów public relations
Formy i zakres planowania public relations
Zasady współpracy przedsiębiorstw z agencjami public relations
 
3. Instrumenty public relations wspierające działania promocyjne
Wprowadzenie
Współpraca z mediami
Przesłanki i techniki współpracy z mediami
Obszary i rodzaje współpracy przedsiębiorstw międzynarodowych z mediami
Sponsoring
Pojęcie i rodzaje sponsoringu
Rola sponsoringu w systemie działań promocyjnych firm międzynarodowych
Targi i wystawy
Targi i wystawy jako narzędzie komunikacji firmy
Znaczenie targów i wystaw w polityce promocji przedsiębiorstw międzynarodowych
Wydarzenia specjalne
 
4. Instrumenty public relations kształtujące relacje z otoczeniem
Komunikacja ze społecznością lokalną
Cele i instrumenty komunikacji ze społecznością lokalną
Wykorzystanie narzędzi public relations w komunikacji przedsiębiorstw międzynarodowych ze społecznościami lokalnymi
Relacje z inwestorami
Instrumenty public relations w kształtowaniu kontaktów z inwestorami
Relacje przedsiębiorstw międzynarodowych z inwestorami
Lobbing
Istota i rodzaje lobbingu
Lobbing w praktyce działań przedsiębiorstw międzynarodowych
Wewnętrzne public relations
Cele i narzędzia wewnętrznych public relations
Wewnętrzne public relations w procesie motywowania personelu przez firmy międzynarodowe
Rola public relations w sytuacjach kryzysowych
Instrumenty public relations wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych
Public relations jako odpowiedź firm międzynarodowych na potrzeby otoczenia w sytuacjach kryzysowych
 
Zakończenie
Bibliografia